Çerez Politikası

Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, web sitemizi (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller vb. çeşitli teknolojilerden yararlanıyoruz. dijital ortamda kullanımınıza sunulan benzer çevrimiçi veya çevrimdışı platformlar.

İşbu Çerez Aydınlatma Politikası ile Platformların kullanımı sırasında Çerezlerin hangi kullanım amaçları için toplanacağı ve bu Çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz tarafınıza açıklanacaktır.

Çerezler Hakkında
Bir web sitesini her ziyaret ettiğinizde, Çerez adı verilen küçük metin dosyaları bilgisayarınıza, tabletinize, mobil cihazınıza vb. otomatik olarak indirilir. Yalnızca ziyaret ettiğiniz web sitesinin sunucusu, çerezlerin bilgilerini okuyabilir ve alabilir. Dolayısıyla çevrimiçi olarak tek bir web sayfasına erişirken, mümkün olan her kaynaktan çeşitli çerezleri bilgisayar sistemine veya cep telefonuna otomatik olarak depolayacaktır. Çerezler, tarayıcı tarafından saklanan her web sitesinin tarama verileridir.

Çerez Türleri
Çerezlerin iki kategorisi vardır; “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler”. Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur ve ayarlanır. Çerezin “ömrü” boyunca geçerlilik süresi boyunca veya tarafınızca silinene kadar bilgisayarınızda kalır. Cihazınızdaki web sitesini her ziyaret ettiğinizde yeniden etkinleştirilirler.

Geçici çerezler “oturum çerezleri” olarak bilinir. Geçici çerezler “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcı pencerenizi açtığınız anda başlar ve kapattığınızda sona erer. Tarayıcınızı kapattığınızda tüm geçici çerezler silinir. Web sitemizde, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırmak, ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemeler yapabilmek için geçici ve kalıcı türde çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler aynı zamanda “birinci taraf çerezleri” veya “üçüncü taraf çerezleri” de olabilir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Inveo Ventures Venture Capital Investment Trust Corporation tarafından tasarlanan ve kullanılan çerezlerdir. Üçüncü taraf çerezleri ise Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. tarafından kullanılmaktadır. Bunlar üçüncü taraflara ait olan ve onlar tarafından yönetilen çerezlerdir. Web sitemizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatistiksel analiz veya güvenlik tedbirleri amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler aracılığıyla hiçbir kişisel veriniz toplanmamaktadır.

Çerezler Nasıl Yönetilir ve Silinir
Genel olarak internet tarayıcıları çerez kullanımına otomatik olarak izin verecek şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tarayıcınızdaki Çerezleri Nasıl Yönetirsiniz?
Çoğu internet tarayıcısı şunları yapmanıza olanak tanır:

 • Kayıtlı çerezleri görüntüleyin ve silin
 • Üçüncü taraf çerezlerini engelleyin
 • Belirli sitelerdeki çerezleri engelleyin
 • Tüm çerezleri engelle
 • İnternet tarayıcısını kapattığınızda tüm çerezleri silin.

Kullanıcı hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi olarak Şirketimize başvuruda bulunma ve;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 • Varsa eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin işlendiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Veriler aktarıldı
 • Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesinin sizin aleyhinize sonuç doğurmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesinin sizin aleyhinize sonuç doğurmasına itiraz etme.

Yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi, Ofispark Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak No: 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresine yazılı olarak veya [email protected] e-posta adresine, işbu Sözleşme uyarınca iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri. Talebiniz tarafımıza ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemlerin ilave bir maliyet gerektirmesi halinde tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre ücret alınabilecektir.