Başvuru Formu Taahhüdü

Beyan, garanti ve kabul ediyorum;

  1. Kuruluşunuza tüm bilgileri, belgeleri, fikirleri, açıklamaları, çözüm önerilerini, kodları, yazılımları ve diğer içerikleri (“İçerik”) kendi özgür irademle sağladım; İçeriklerle hiçbir kişi ya da kuruluşun mahremiyetini, kişiliğini, yayın ya da diğer haklarını ihlal etmiyorum; Başka bir tarafın fikri veya sınai mülkiyet haklarıyla korunan hiçbir içerik veya metni iletmiyorum; Paylaştığım İçerikler üzerinde başkalarının hak talebinde bulunmasının mümkün olmadığını; aksi takdirde tüm sorumluluk yalnızca bana ait olacaktır.
  2. İçeriğin herhangi bir şekilde kaydedilmesi ve korunması hiçbir şekilde gizli bilgi olarak yorumlanmayacaktır.
  3. İşletmenizin, bu İçeriği şirketinizle paylaşarak herhangi bir işbirliği yapma niyetinde olmadığının farkındayım.
  4. Kişisel verilerimin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni’nde belirtilen parametreler dahilinde işlenmesini, bu kullanımın Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen özel hayatın gizliliğine ilişkin medeni haklarımı ihlal etmemesi kaydıyla kabul ediyorum.
  5. Bu taahhüt kapsamındaki herhangi bir konuda şimdi veya gelecekte herhangi bir talepte bulunmayacağımı ve Şirketinizden hiçbir nam altında herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul ediyorum.